Pentru siguranţa şi
protecţia dumneavoastră
 • IN CE CONSTA?
 • PRIN SERVICIUL DE PAZA SE INTELEGE CONFORM ART.20 (5) DIN LEGEA 333/2003:
 • 1. PAZA PROPRIETATII IMPOTRIVA ACCESULUI NEAUTORIZAT SAU A OCUPARII ABUZIVE,
 • 2. PAZA PROPRIETATII IMPOTRIVA FURTURILOR, A DISTRUGERILOR, INCENDIILOR, PRECUM SI A ALTOR ACTIUNI PRODUCATOARE DE PAGUBE MATERIALE,
 • 3. DETECTAREA SUBSTANTELOR, ARMELOR, EXPLOZIBILILOR SAU A MATERIALELOR DE ORICE NATURA CARE POT PROVOCA O PAGUBA,
 • 4. PAZA PROPRIETATII INTELECTUALE,
 • 5. PAZA MEDIULUI INCONJURATOR.
 • ATRIBUTIUNILE AGENTULUI DE PAZA SCUT PROTECT AFLAT IN SERVICIU
 • OBLIGATIILE AGENTULUI DE PAZA SUNT CUNOASTREA SI RESPECTAREA INDATORIRILOR CE-I REVIN, FIIND DIRECT RASPUNZATOR PENTRU PAZA SI INTEGRITATEA OBIECTIVULUI, BUNURILOR SI VALORILOR INCREDINTATE CONFORM ART. 48 DIN LEGEA 333/2003, ATRIBUTIILE AGENTULUI DE PAZA SUNT URMATOARELE:
 • a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;
 • b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora;
 • c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;
 • d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri;
 • e) sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
 • f) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;
 • g) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;
 • h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre;
 • i) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;
 • j) sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;
 • k) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
 • l) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;
 • m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului;
 • n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta;
 • o) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;
 • p) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum si orice alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza;
 • q) sa respecte consemnul general si particular al postului.
De ce să alegeţi Scut Protect?
 • Conştienţi că oricui i se poate întâmpla să se afle într-o situaţie de pericol (panică, efracţie).
 • Tu la cine apelezi dacă cineva îţi forţează uşa de la intrare şi vrea să intre peste tine în casă?
 • Sau ce măsuri îţi iei pentru a nu-ţi fi furate / distruse bunurile, cât timp eşti plecat de acasă?
 • Oferta noastră de servicii acoperă integral nevoile de securitate atât ale persoanelor fizice, cât şi ale celor juridice.